Categories

Additional notice boards

Additional notice boards
Sort By:
Display: as list / as grid

By default, prices are displayed without VAT. To see VAT prices, change your selection here 

 
Liiklusmärk "ERAMAA"

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LMERAMAA ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 811 "Kaugus objektini" näitab kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni, teatud keelu või piirangu alguseni, pärisuunas asuva objekti või kohani.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM811 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 812 "Kaugus objektini" näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni või teatud objekti või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM812 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 813 "Kaugus objektini" näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni või teatud objekti või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Kasutatuna koos märkidega 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”, näitab mõjupiirkonna suunda ja ulatust märgist vastavalt paremale või vasakule, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel pool märki ristmikul või väljakul sõidutee ääres, hoone ees või muul ulatuslikul alal.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM813 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 814 "Kaugus objektini" näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni või teatud objekti või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM814 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 815 "Kaugus objektini" näitab suunda ja kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni või teatud objekti või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil. Kasutatuna koos märkidega 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”, näitab mõjupiirkonna suunda ja ulatust märgist vastavalt paremale või vasakule, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel pool märki ristmikul või väljakul sõidutee ääres, hoone ees või muul ulatuslikul alal.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM815 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 816 "Kaugus objektini" näitab kaugust märgist 221 „Anna teed” kohustusliku peatumiskohani, kui ristmiku ees on märk 222 „Peatu ja anna teed”.

SG0 400x400 mm
SGI 600x600 mm
SGII 700x700 mm
SKU: LM816 ,   Qty: Out of Stock
From 30,00 €
Liiklusmärk 817a "Kaugus objektini" näitab kaugust ja ümberpõike suunda tee keskel olevast ohutussaarest või muust rajatisest

SG0 400x400 mm
SGI 600x600 mm
SGII 700x700 mm
SKU: LM817a ,   Qty: Out of Stock
From 30,00 €
Liiklusmärk 817b "Kaugus objektini" näitab kaugust ja ümberpõike suunda tee keskel olevast ohutussaarest või muust rajatisest

SG0 400x400 mm
SGI 600x600 mm
SGII 700x700 mm
SKU: LM817b ,   Qty: Out of Stock
From 30,00 €
Liiklusmärk 817c "Kaugus objektini" näitab kaugust ja ümberpõike suunda tee keskel olevast ohutussaarest või muust rajatisest

SG0 400x400 mm
SGI 600x600 mm
SGII 700x700 mm
SKU: LM817c ,   Qty: Out of Stock
From 30,00 €
Liiklusmärk 821 "Mõjupiirkond" näitab: 1) hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust; 2) keelumärkide 351 „Suurim kiirus”, 352 „Möödasõidu keeld”, 353 „Veoauto möödasõidu keeld”, 354 „Vähim pikivahe” ja 355 „Helisignaali keeld” ning kohustusmärgi 451 „Vähim kiirus” mõjupiirkonna ulatust; 3) kindlaksmääratud parkimisviisiga kõnniteeäärse parkla ulatust; 4) märgiga 556 „Sobiv kiirus” soovitatava suurima sõidukiirusega teelõigu ulatust.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM821 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 822 "Mõjupiirkond" näitab ja täpsustab märkide 36 mõjupiirkonna ulatust märgi taga. Näitab või täpsustab 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM822 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 823 "Mõjupiirkond" näitab ja täpsustab märkide 36 mõjupiirkonna ulatust kuni 50 m märgi ees. Näitab või täpsustab 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM823 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 824 "Mõjupiirkond" näitab märkide 36 mõjupiirkonna lõppu. Näitab või täpsustab 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM824 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 825 "Mõjupiirkond" näitab seda, et juht asub märkide 36 mõjupiirkonnas. Näitab või täpsustab 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM825 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 831 "Mõjusuund" näitab ristmiku ette pandud keelumärkide mõjusuunda ning ka suunda teega külgnevate objektide juurde. Kasutatuna koos märkidega 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”, näitab mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees või muul alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM831 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 832 "Mõjusuund" näitab ristmiku ette pandud keelumärkide mõjusuunda ning ka suunda teega külgnevate objektide juurde. Kasutatuna koos märkidega 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”, näitab mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees või muul alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM832 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 833 "Mõjusuund" näitab ristmiku ette pandud keelumärkide mõjusuunda. Kasutatuna koos märkidega 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval”, näitab mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees või muul alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM833 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 834 "Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund" kasutatuna koos märkidega 211 „Peatee”, 221 „Anna teed” ja 222 „Peatu ja anna teed”, näitab peatee suunda ristmikul. Tahvel 834, kasutatuna koos märkidega 186 „Muud ohud”, 221 „Anna teed” ja 222 „Peatu ja anna teed”, näitab sõidueesõigusega liiklemise suunda ristmikul.

SG0 400x400 mm
SGI 600x600 mm
SGII 700x700 mm
SKU: LM834 ,   Qty: Out of Stock
From 30,00 €
Liiklusmärk 835 "Teeandmise koht jalgrattateel sõitjale" kasutatuna koos märkidega 221 „Anna teed” ja 222 „Peatu ja anna teed”, näitab kohta, kus peab andma teed jalgrattateel ning jalgratta- ja jalgteel sõitvale juhile.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM835 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 836 "Jalgratturite vastassuunaliiklus ühesuunalisel teel" kasutatuna koos märgiga 521 „Ühesuunaline tee”, näitab, et ühesuunalisel teel või ühesuunalisel sõiduteel jalgratturid liiguvad sõiduteel või neile eraldatud rajal vastu üldist liiklusvoolu.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM836 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 837 "Jalgratturite kahesuunaline liiklus" näitab, et märgiga 431 „Jalgrattatee” ja märkidega 433 kuni 435 „Jalgratta- ja jalgtee” tähistatud teeosal on jalgratturite kahesuunaline liiklus.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM837 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 841 "Sõidukiliik" B-kategooria sõiduki kohta.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM841 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 842 "Sõidukiliik" C-kategooria sõiduki kohta.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM842 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 843 "Sõidukiliik" autorongi ja masinrongi, välja arvatud kerghaagisega autorongi ja kerghaagisega masinrongi, kohta.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM843 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 844 "Sõidukiliik" D-kategooria sõiduki kohta.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM844 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 845 "Sõidukiliik" traktori ja liikurmasina kohta.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM845 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 846 "Sõidukiliik" A-kategooria sõiduki kohta.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM846 ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 847a "Sõidukiliik" jalgratta, tasakaaluliikuri, mopeedi ja pisimopeedi kohta.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM847a ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €
Liiklusmärk 847b "Sõidukiliik" mopeedi ja pisimopeedi kohta.

SG0 200x400 mm
SGI 300x600 mm
SGII 350x700 mm
SKU: LM847b ,   Qty: Out of Stock
From 25,00 €