Categories

Privilege signs

Privilege signs
Sort By:
Display: as list / as grid
Liiklusmärk 211 „Peatee” tähistab teed, millel sõitval juhil on reguleerimata ristmikul eesõigus kõrvalteel sõitva juhi suhtes
SKU: LM211 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 212 „Peatee lõpp” näitab märgiga 211 „Peatee” tähistatud tee lõppu
SKU: LM212 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 221 „Anna teed” kohustab juhti andma teed lõikuval teel, enne lõikuvat sõidurada sõiduraja kohale koos tahvliga 882 „Kehtivusrada” panduna lõikuval sõidurajal ja tahvli 834 „Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Peateele pandud märk tähistab ühtlasi peatee lõppu
SKU: LM221 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 222 „Peatu ja anna teed” kohustab juhti peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures lõikuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades märgi ees. Juht peab andma teed lõikuval teel, tahvli 834 „Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Ristmikul, kus kõigi harude ette on pandud märk 222, peab juht andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile. Sel juhul on juht hoiatatud märgiga 132 „Samaliigiliste teede ristmik”
SKU: LM222 ,   Qty: Out of Stock
From 33,00 €
Liiklusmärk 231 „Vastassuuna eesõigus” kohustab juhti andma teed vastassuunas sõitvale juhile, kes on jõudnud teekitsendile või selle juurde. Märgi parema esiletoomise eesmärgil võib ajutist liikluskorraldust tähistava märgi 231 valge taust olla asendatud kollase taustaga
SKU: LM231 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 232 „Pärisuuna eesõigus” annab juhile sõidueesõiguse teekitsendi läbimiseks
SKU: LM232 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €