Categories

Privilege signs

Privilege signs
Sort By:
Display: as list / as grid

By default, prices are displayed without VAT. To see VAT prices, change your selection here 

 
Liiklusmärk 211 „Peatee” tähistab teed, millel sõitval juhil on reguleerimata ristmikul eesõigus kõrvalteel sõitva juhi suhtes

SG0 400x400 mm
SGI 600x600 mm
SGII 700x700 mm
SKU: LM211 ,   Qty: Out of Stock
From 34,00 €
Liiklusmärk 212 „Peatee lõpp” näitab märgiga 211 „Peatee” tähistatud tee lõppu.

SG0 400x400 mm
SGI 600x600 mm
SGII 700x700 mm
SKU: LM212 ,   Qty: Out of Stock
From 34,00 €
Liiklusmärk 221 „Anna teed” kohustab juhti andma teed lõikuval teel, enne lõikuvat sõidurada sõiduraja kohale koos tahvliga 882 „Kehtivusrada” panduna lõikuval sõidurajal ja tahvli 834 „Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Peateele pandud märk tähistab ühtlasi peatee lõppu.

SG0 600x600x600mm
SGI 700x700x700mm
SGII 900x900x900mm
SKU: LM221 ,   Qty: Out of Stock
From 30,00 €
Liiklusmärk 222 „Peatu ja anna teed” kohustab juhti peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures lõikuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades märgi ees. Juht peab andma teed lõikuval teel, tahvli 834 „Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Ristmikul, kus kõigi harude ette on pandud märk 222, peab juht andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile. Sel juhul on juht hoiatatud märgiga 132 „Samaliigiliste teede ristmik”

SG0 600mm
SGI 700mm
SGII 900mm
SKU: LM222 ,   Qty: Out of Stock
From 46,00 €
Liiklusmärk 231 „Vastassuuna eesõigus” kohustab juhti andma teed vastassuunas sõitvale juhile, kes on jõudnud teekitsendile või selle juurde. Märgi parema esiletoomise eesmärgil võib ajutist liikluskorraldust tähistava märgi 231 valge taust olla asendatud kollase taustaga

SG0 Ø400 mm
SGI Ø600 mm
SGII Ø700 mm
SKU: LM231 ,   Qty: Out of Stock
From 31,00 €
Liiklusmärk 232 „Pärisuuna eesõigus” annab juhile sõidueesõiguse teekitsendi läbimiseks.

SG0 400x400 mm
SGI 600x600 mm
SGII 700x700 mm
SKU: LM232 ,   Qty: Out of Stock
From 30,00 €