Categories

Warning signs

Warning signs
Sort By:
Display: as list / as grid
Liiklusmärk 111 „Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht” hoiatab lähenemisest tõkkepuuga raudteeülesõidukohale

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM111
From 27,00 €
Liiklusmärk 112 "Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht" hoiatab lähenemisest tõkkepuuta raudteeülesõidukohale.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM112 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 131 „Lõikumine trammiteega” hoiatab tee lõikumisest trammiteega.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM131 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 132 „Samaliigiliste teede ristmik” hoiatab ristmikust, kus juht peab andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile. Märk, panduna kattega tee ja kruusa- või pinnastee ning kruusa- ja pinnastee lõikumiste ette, muudab need samaliigilisteks.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM132 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

SG0 400x400mm
SGI 600x600mm
SGII 700x700mm
SKU: LM133a ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM133b ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM133c ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM134a ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM134b ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM134c ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM135a ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM135b ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM135c ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 136 „Ringristmik” hoiatab märgiga 424 „Ringliiklus” tähistatud ringristmikust, millel tuleb sõita nooltega osutatud suunas.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM136 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 137 „Foor” hoiatab fooriga reguleeritavast ristmikust, teelõigust või ülekäigurajast

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM137 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 138 „Kaldapealne” hoiatab järsust kaldapealsest, kaist, sõitmisest tammil, kaldapealsel või järsul astangul.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM138 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 141 „Ohtlik kurv paremale” ja märk 142 „Ohtlik kurv vasakule” hoiatavad lähenemisest järsu või piiratud nähtavusega kurvile vastavalt kas paremale või vasakule.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM141 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 141 „Ohtlik kurv paremale” ja märk 142 „Ohtlik kurv vasakule” hoiatavad lähenemisest järsu või piiratud nähtavusega kurvile vastavalt kas paremale või vasakule.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM142 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 143 ja 144 „Ohtlikud kurvid” hoiatavad lähenemisest ohtlike kurvidega teelõigule. Märkidel on näidatud esimese kurvi suund.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM143 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 143 ja 144 „Ohtlikud kurvid” hoiatavad lähenemisest ohtlike kurvidega teelõigule. Märkidel on näidatud esimese kurvi suund.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM144 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 145 „Järsk lang” hoiatab lähenemisest järsu langusega teelõigule.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM145 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 146 „Järsk tõus” hoiatab lähenemisest järsu tõusuga teelõigule.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM146 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 151 „Libe tee” hoiatab lähenemisest libedale teelõigule.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM151 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 152 „Ebatasane tee” hoiatab lähenemisest ebatasasele teelõigule, kus sõiduteekatte ebatasasused (näiteks augud, lained) järgnevad üksteisele.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM152 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 153 „Ebatasane tee” hoiatab üksikust, sõiduteekatte pinnast madalamast kohast.

SG0 400x400x400mm
SGI 600x600x400mm
SGII 700x700x400mm
SKU: LM153 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 154 „Ebatasane tee” hoiatab üksikust, sõiduteekatte pinnast kõrgemast kohast, mis ei ole künnis.
SKU: LM154 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 155 „Lahtine killustik” hoiatab lähenemisest kattega teelõigule, kus rataste alt paiskuvad kivid võivad ohustada liiklejaid ja sõidukeid.
SKU: LM155 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 156 „Pikiroopad” hoiatab lähenemisest teelõigule, kus sõiduteekattes esinevad pikiroopad
SKU: LM156 ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 157a „Ohtlik teepeenar” hoiatavad lähenemisest teelõigule, kus teepeenrale sõita on ohtlik.
SKU: LM157a ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €
Liiklusmärk 157b „Ohtlik teepeenar” hoiatavad lähenemisest teelõigule, kus teepeenrale sõita on ohtlik.
SKU: LM157b ,   Qty: Out of Stock
From 27,00 €