Categories

Warning signs

Warning signs
Sort By:
Display: as list / as grid
Liiklusmärk 112 "Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht" hoiatab lähenemisest tõkkepuuta raudteeülesõidukohale.
SKU: LM112 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 132 „Samaliigiliste teede ristmik” hoiatab ristmikust, kus juht peab andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile. Märk, panduna kattega tee ja kruusa- või pinnastee ning kruusa- ja pinnastee lõikumiste ette, muudab need samaliigilisteks.
SKU: LM132 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.
SKU: LM133a ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.
SKU: LM133b ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.
SKU: LM133c ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.
SKU: LM134a ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.
SKU: LM134b ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.
SKU: LM134c ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.
SKU: LM135a ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.
SKU: LM135b ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärgid 133 kuni 135 „Lõikumine kõrvalteega” hoiatavad kõrvaltee lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.
SKU: LM135c ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 136 „Ringristmik” hoiatab märgiga 424 „Ringliiklus” tähistatud ringristmikust, millel tuleb sõita nooltega osutatud suunas.
SKU: LM136 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 137 „Foor” hoiatab fooriga reguleeritavast ristmikust, teelõigust või ülekäigurajast
SKU: LM137 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 138 „Kaldapealne” hoiatab järsust kaldapealsest, kaist, sõitmisest tammil, kaldapealsel või järsul astangul.
SKU: LM138 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 141 „Ohtlik kurv paremale” ja märk 142 „Ohtlik kurv vasakule” hoiatavad lähenemisest järsu või piiratud nähtavusega kurvile vastavalt kas paremale või vasakule.
SKU: LM141 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 141 „Ohtlik kurv paremale” ja märk 142 „Ohtlik kurv vasakule” hoiatavad lähenemisest järsu või piiratud nähtavusega kurvile vastavalt kas paremale või vasakule.
SKU: LM142 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 143 ja 144 „Ohtlikud kurvid” hoiatavad lähenemisest ohtlike kurvidega teelõigule. Märkidel on näidatud esimese kurvi suund.
SKU: LM143 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 143 ja 144 „Ohtlikud kurvid” hoiatavad lähenemisest ohtlike kurvidega teelõigule. Märkidel on näidatud esimese kurvi suund.
SKU: LM144 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 145 „Järsk lang” hoiatab lähenemisest järsu langusega teelõigule.
SKU: LM145 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 146 „Järsk tõus” hoiatab lähenemisest järsu tõusuga teelõigule.
SKU: LM146 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 151 „Libe tee” hoiatab lähenemisest libedale teelõigule.
SKU: LM151 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 152 „Ebatasane tee” hoiatab lähenemisest ebatasasele teelõigule, kus sõiduteekatte ebatasasused (näiteks augud, lained) järgnevad üksteisele.
SKU: LM152 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 153 „Ebatasane tee” hoiatab üksikust, sõiduteekatte pinnast madalamast kohast.
SKU: LM153 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 154 „Ebatasane tee” hoiatab üksikust, sõiduteekatte pinnast kõrgemast kohast, mis ei ole künnis.
SKU: LM154 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 155 „Lahtine killustik” hoiatab lähenemisest kattega teelõigule, kus rataste alt paiskuvad kivid võivad ohustada liiklejaid ja sõidukeid.
SKU: LM155 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 156 „Pikiroopad” hoiatab lähenemisest teelõigule, kus sõiduteekattes esinevad pikiroopad
SKU: LM156 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 157a „Ohtlik teepeenar” hoiatavad lähenemisest teelõigule, kus teepeenrale sõita on ohtlik.
SKU: LM157a ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 157b „Ohtlik teepeenar” hoiatavad lähenemisest teelõigule, kus teepeenrale sõita on ohtlik.
SKU: LM157b ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 158 „Teetööd” hoiatab teel, selle kõrval, all või kohal tehtavast tööst. Teel võib olla lisaks teel töötavatele inimestele teetöödega seotud sõidukeid ja muid takistusi, sõidutee ebatasasusi, lahtiseid kive ja muud sellist
SKU: LM158 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €
Liiklusmärk 159 „Ees on katteta tee” hoiatab kattega tee üleminekust kruusa- või pinnasteeks
SKU: LM159 ,   Qty: Out of Stock
From 23,00 €